Machineveiligheid blijft prioriteit

Artikel delen

In de eerste helft van 2020 is het aantal machineveiligheidskeuringen dat door erkende VA-keurbedrijven is uitgevoerd, gestegen met ruim 10% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Er werden in totaal 93.938 keuringen verricht tegenover 84.770 in 2019. Daarmee wordt duidelijk dat de Coronavirusperiode tot nu toe geen negatieve invloed heeft gehad op keurwerkzaamheden.

VA-keur kent al jaren een continu stijgende lijn van het aantal uitgevoerde keuringen. Als de trend van het eerste half jaar doorzet tijdens de tweede helft van het jaar, zullen er uiteindelijk rond de 200.000 keuringen uitgevoerd gaan worden.

Elektrificatie

Hoewel de stijging voor de meeste keursegmenten geldt, is de trend van elektrificatie duidelijk zichtbaar aan het worden. De keuringen van elektrische apparaten en machines neemt toe ten opzichte van de apparaten en machines met een verbrandingsmotor. Dit geldt het sterkste binnen de Tuin & Park sector waar in toenemende mate accu-aangedreven apparaten en machines worden ingezet. Maar ook binnen de mobiel intern transport sector is het aantal keuringen van bijvoorbeeld laadapparatuur met 20% toegenomen. Dit ziet VA-keur als een belangrijke aanwijzing dat men de juiste keuze heeft gemaakt door in 2019 voor haar keurmeesters een separate opleidingsmodule Electro verplicht te stellen naast de basiskeurmeesteropleiding. De verwachting is dat elektrificatie van apparaten en machines in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

Meest gekeurd

De machine die het meest gekeurd wordt, is nog altijd de heftruck. Hiervan werden er ruim 20.000 gekeurd in de eerste helft van 2020. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van de eerste helft van 2019. Hiernaast kennen ook de keuringen van hoogwerkers, verreikers, tractoren en grondverzetmachines een stijgende lijn in dit eerste half jaar.

VA-keur directeur Jelle Bartlema is dik tevreden met deze cijfers: “Ondanks de moeilijke tijd voor veel bedrijven in deze door het Coronavirus gekenmerkte periode, blijkt dat veiligheid en het laten keuren van machines daardoor geen ‘showstopper’ is geworden. Onze erkende VA-keurbedrijven zijn in staat gebleken om met genomen voorzorgsmaatregelen heldere afspraken te maken met hun klanten om zo de keurwerkzaamheden door te laten gaan. Daarbij heeft ook de checklist ‘Samen veilig doorwerken’ die door onze moederorganisatie Fedecom is opgesteld, een positieve rol gespeeld. Wij kijken met goed vertrouwen naar de rest van het (keur)jaar 2020!”