Eerste seminars in de InfraCampus

Artikel delen

Het is bijna zover en dan vinden de eerste seminars plaats in de InfraCampus. Dinsdag 8 september en donderdag 10 september staan in het teken van Deltaplan Ruimtelijk adaptatie. Op deze twee dagen kunt u het ochtendprogramma en/of het middagprogramma bijwonen.

Programma september

Het ochtendprogramma start om 9:30 uur en duurt tot 13:00 uur. In dit programma is een lunch inbegrepen. Om 13:30 uur start het middagprogramma en wordt er afgesloten met een netwerkborrel, die duurt tot 17.00 uur.

Zowel in de ochtend als in de middag kunt u twee lezingen volgen. In deze lezingen wordt het onderdeel risicodialoog uitgelicht. Zo vertelt Rik Huisman, Adviseur bij Gebiedsmanager BV, u op een interactieve wijze meer over de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Monique de Groot, strategisch adviseur klimaatadaptatie bij Advies- en Ingenieursbureau Tauw, laat u zien hoe u een risicodialoog voert. De ontwerpers van CroonenBuro5 en ingenieurs van Antea Group hebben een Masterplan opgemaakt voor het vernieuwen van de openbare ruimte in de bestaande wijk Meerwijk, te Haarlem. Dit heeft geleid tot een klimaatadaptief en gezond ontwerp voor de openbare ruimte. Merijn van Loon deelt graag zijn ervaringen gedurende zijn lezing. Bekijk het volledige programma van september 2020.

PROGRAMMA SEPTEMBER

Plan uw route naar 2021

Vanaf september t/m december kunt u iedere maand de seminars bijwonen, die worden georganiseerd voor een beperkt aantal bezoekers. Hierna treft u de thema’s aan die vanaf oktober worden behandeld.

  • Dinsdag 13 & donderdag 15 oktober staat het thema ‘energie & duurzaamheid’ centraal. Hier worden onderwerpen als aquathermie en riothermie behandeld.
  • Dinsdag 10 & donderdag 12 november worden ‘BENG en NTA 8800’ behandeld, die van kracht zijn per 1 januari 2021.
  • Dinsdag 8 & donderdag 10 december wordt er meer verteld over het thema ‘waterberging en groene daken’. Hier wordt ingegaan op de vergroening van daken, in combinatie met de verduurzaming van bedrijfsterreinen

Reserveren

Verzeker u van een plek en reserveer de lezingen die u bij wilt wonen op 8 of 10 september 2020.

RESERVEREN

Richtlijnen

Bij de organisatie van de seminars conformeert St. IKN zich aan de regels van het RIVM, maar laat zich hierin ook leiden door het protocol dat is opgesteld door Eventplatform.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie aanvullende vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Schoemaker, 06-20003591, j.schoemaker1305@gmail.com.