Openbare ruimtes en klimaatadaptatie cruciaal in groeiende stadswijken

Artikel delen

Het is voor een stad mogelijk om het aantal inwoners, het aantal werkplekken én het aantal m2 groene ruimte te verdubbelen, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid verbeteren. In de stadsontwikkeling moet dan wel focus liggen op kwalitatieve openbare ruimtes, in combinatie met de juiste klimaat-adaptatiemaatregelen. Dit stelt ingenieursadviesbureau Sweco in haar nieuwste Urban Insight rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’.

De Zweedse schrijvers van het Engelstalige rapport schetsen de ontwikkeling van klimaatbestendige steden in de komende 30 jaar, waarbij ze concrete maatregelen voorstellen in de scenario’s van extreme regenval en extreme hitte. De openbare ruimte in de wijk speelt in beide scenario’s een belangrijke rol.
Rutger Wijngaarden, stedenbouwkundige bij Sweco Nederland, licht het rapport toe: “Openbare ruimtes zoals stadsparken, worden tijdens Covid-19 meer gewaardeerd dan ooit tevoren. Wij zien dat kwalitatief goed ingerichte en goed toegankelijke openbare ruimtes, de behoefte van mensen aan eigen buitenruimte in de stad met 20% kan verminderen. Tegelijk zijn deze openbare ruimtes van grote waarde om oplossingen te bieden bij de klimaatuitdagingen waar steden mee te maken hebben zoals hitte, droogte en de hevige regenval van afgelopen weekend.’

Zes ontwerpprincipes

De onderzoekers formuleren een zestal klimaatadaptieve ontwerpprincipes:

  1. Als je verdichte stedelijke gebieden ontwerpt, moet kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte topprioriteit zijn. Deze openbare ruimte moet samenkomst aanmoedigen en moet inclusief zijn.
  2. Een groenblauw netwerk is essentieel voor het garanderen van de leefbaarheid.
  3. Stel harde en meetbare kwaliteitseisen aan dit groenblauwe netwerk, om voldoende ruimte hiervoor gedurende het hele ontwerpproces te waarborgen.
  4. Multifunctioneel ruimtegebruik is nodig. Slimme technologie in combinatie met een zorgvuldig ontwerp kan tot veel voordelen leiden, zoals schaduw, waterbuffering, koeling door verdamping, ontmoetingsruimte, veiligheid en een fraaie leefomgeving.
  5. Openbare en semiopenbare ruimte moeten naargelang het uur van de dag, de weersomstandigheden en het seizoen flexibel worden gebruikt.
  6. Burgerparticipatie is een vereiste bij de implementatie van duurzame oplossingen. Daarbij moeten bewoners gedurende meerdere jaren betrokken zijn.

Urban Insight

Het rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’ is het tweede in een reeks internationale Urban Insight-rapporten van Sweco over het onderwerp Climate Action. In het rapport belichten onze experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap die nodig zijn om veilige, veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen te plannen en te ontwerpen. Urban Insight is het 10-jarige internationale kennisprogramma van Sweco gericht op de uitdagingen in de stad van de toekomst. Samen met klanten, partners en de samenleving ontwikkelen én deelt het architecten- en ingenieursadviesbureau data en feiten over ontwikkelingen in Europese steden, vanuit het perspectief van haar bewoners.

Download het volledige rapport: www.swecourbaninsight.com/climate-action/neighbourhoods-of-tomorrow/