Almeerse reststromen in circulaire bruggen

Artikel delen

De circulaire bruggen ‘Rondje Weerwater’ en de ‘Beverbrug’ worden voor een groot deel gemaakt van geopolymeerbeton (ook cementloos beton genoemd). De bruggen zijn onderdeel van ‘Bruggencampus Flevoland- Floriade’. Uniek is de verwerking in het beton van Almeerse reststromen, vanuit de recycle perrons, stadsreiniging en het openbare gebied. Voordelen zijn CO2-reductie, circulaire economie en gebruik van ‘eigen’ materialen en grondstoffen, waardoor eventuele vertraging door import niet plaatsvindt.

Beverbrug, René van Zuuk Architecten.

Brug ‘Rondje Weerwater’ is een fiets-voetgangersbrug. Door het gebruik van geopolymeerbeton heeft de brug de toepasselijke bijnaam ‘Puin’ gekregen. De Beverbrug is een verkeersbrug voor de zwaarste verkeersklasse, ontworpen met een slinger in verband met de aanwezige bever en zijn burcht. De brug is volledig herbruikbaar en bestaat ook gedeeltelijk uit geopolymeerbeton. Deze brug wordt ook wel de ’Spons’ genoemd omdat de brug door het plaatsen van een grote groenstrook, water, CO2 en fijnstof opneemt.
Het is Cirwinn BV die zorgt voor de gerecyclede grondstoffen, Theo Pouw BV die het cementloze beton produceert en Reimert Bouw en Infrastructuur die beide innovatieve en circulaire bruggen bouwt.

Rondje Weerwater, René van Zuuk Architecten.

Geopolymeerbeton

“Bij geopolymeerbeton is het bindmiddel cement vervangen door een activator, met dezelfde bindende eigenschappen”, legt Alexander Pouw van Theo Pouw BV uit. “De primaire grondstoffen zand en grind zijn grotendeels vervangen door secundaire grondstoffen. Die komen uit betonpuin uit de gemeente Almere. Dat puin breken, wassen en certificeren we. Door gebruik van geopolymeerbeton in plaats van regulier beton wordt de CO2-uitstoot sterk gereduceerd: tot meer dan 50%. Eén ton cement staat voor bijna één ton CO2-emissie.”
Projectmanager Dirk van Hoef van Reimert, vult aan. “Reimert is een aannemer uit Almere en de reststromen komen ook uit Almere. En dan ga ik nog een stapje verder: we bouwen op Almeerse grond en de architect komt ook uit Almere.”

Certificering

“Na een periode van experimenteren en testen, in samenwerking met de KIWA, is het traject naar certificering afgerond”, legt Ronald Meinhardt van KIWA uit. Het KIWA-certificaat Besluit bodemkwaliteit is donderdag 20 augustus overhandigd. “Dat betekent dat het geopolymeerbeton ook toegepast mag worden in de bodem. Verder zijn de eigenschappen gelijkwaardig en in sommige gevallen zelfs beter dan traditioneel beton.”
Vanaf nu kan geopolymeerbeton dus ook toegepast gaan worden in constructieve onderdelen van de Floriadebruggen. Een mijlpaal en een goede basis maar nog maar het begin. Voor bredere toepassing van geopolymeerbeton (zwaar belaste delen) zijn meer experimenten, onderzoeken en certificeringen nodig. Reimert Bouw en Infrastructuur heeft begin september de eerste licht constructieve onderdelen (stootplaten) van de Floriadebruggen gestort met geopolymeerbeton.
“Je moet je voorstellen dat in Nederland 40.000 bruggen vervangen moeten zijn voor 2040”, zegt Tjibbe Winkler van de Bruggencampus. “Ik schat in Flevoland rond de 2.000 tot 3.000 bruggen. Daarom is het zo fantastisch dat we met dit soort nieuwe initiatieven en materialen en het hergebruik van bestaande reststromen in materialen, weer iets kunnen gaan doen.”

 

<div class=”box”>

Bruggencampus Flevoland-Floriade

Bruggencampus Flevoland-Floriade is een initiatief van provincie Flevoland en gemeente Almere. Het biedt een praktijkomgeving voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire bruggen. Samen met overheden, markt, onderwijs en wetenschap innoveert de campus door onder andere: bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van nieuwe tools voor gebruik van innovatieve materialen en constructies en via een gezamenlijk dataplatform ontwerp, samenwerking en realisatie te optimaliseren.

</div>