NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen gepubliceerd

Artikel delen

De nieuwe versie van NTA 8086 IFD-bouw beweegbare bruggen is gepubliceerd. NEN heeft in samenwerking met bruggenbouwers, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en opdrachtgevers NTA 8086 IFD-bouw beweegbare bruggen herzien.

De bouwsector wil in 2050 circulair zijn. Het industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen van bruggen draagt bij aan deze stip op de horizon door afspraken te maken over terminologie, brugelementen en methoden in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA).
NTA 8086 geldt als een voorbeeld hoe circulariteit op basis van afspraken een impuls kan krijgen. Er wordt niet alleen invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen, maar het is ook één van de oplossingen voor de bruggenopgave waar Nederland voor staat. Door IFD-bouwen worden raakvlakken tussen bouwdelen en onderdelen van bruggen gestandaardiseerd. De kracht van het NTA-principe is dat verschillende partijen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) samenwerken om tot afspraken te komen.

Herziening NTA 8086

De NTA voor beweegbare bruggen is in samenwerking met verschillende belanghebbenden herzien. Iedere partij heeft zijn expertise ingebracht. Partners uit de gehele GWW-sector hebben samen de inhoud bepaald en vastgesteld. Er is rekening gehouden met de bestaande normen, elektrotechnische installaties en levensduur.
De belangrijkste meerwaarde van de nieuwe NTA 8086 zijn de maatklassen voor verschillende details, verbreding van het toepassingsgebied naar andere typen bruggen en de definitie van raakvlakken van de aansturing.

Meer informatie

NTA 8086 is vrij beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken. Meer informatie over IFD en achtergrondinformatie over NTA 8086 is ook te vinden op nen.nl/ifd. Voor inhoudelijke informatie: Stephanie Jansen, e-mail ifd@nen.nl.