Kennisprogramma met actuele thema’s tijdens InfraTech 2023

Artikel delen

Handjes, handjes, handjes. Het is al een paar jaar lang hét mantra binnen tal van sectoren. Zowel in de zorg, bij defensie, in de (installatie)techniek, de (af)bouw en de infrasector nemen de tekorten aan goed opgeleid personeel eerder toe dan af. Vergrijzing, een groeiende bevolking, een woningcrisis, de energietransitie en stikstof- en PFAS-lockdowns schreeuwen echter om geschikte vakmensen. Techniek Nederland lanceerde om die reden vorige maand CONNECT2030 – een aanvalsplan dat technisch Nederland door een onzekere toekomst moet leiden. Tijdens InfraTech 2023 wordt het plan toegelicht.

Beursvloer infratech

“De Nederlandse samenleving staat aan de vooravond van enorme transities. Bij vrijwel alles speelt techniek een doorslaggevende rol”, stelde Jacques van der Krogt, voorzitter van de Commissie Innovatie van Techniek Nederland en een van de drijvende krachten achter de toekomstverkenning CONNECT2030 eerder al.

De samenleving doet de komende jaren meer dan ooit een beroep op de innovatiekracht en de creativiteit van de technieksector. Dat beeld komt naar voren uit CONNECT2030. Dat biedt kansen, maar om die te benutten moet er heel wat gebeuren. Volgens Van der Krogt roepen de inzichten in CONNECT2030 vooral de vraag op hoe we in de praktijk omgaan met de talloze uitdagingen. “Hoe organiseren we de digitalisering? Hoe organiseren we dat personeel zich blijft ontwikkelen? Hoe organiseren we het werk dat op ons afkomt?”. Net als CONNECT2030 vat Jacques het antwoord samen in één woord: toekomstbestendigheid.

Toekomstbestendig

Want juist dat woord, toekomstbestendigheid, beschrijft precies die “attitude die weergeeft dat de toekomst niet precies voorspeld kan worden, maar dat je je er als organisatie wel op kan voorbereiden dát het anders is dan vandaag.”

CONNECT2030 is opgesteld in opdracht van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL. Aan het rapport is ruim een jaar gewerkt. De onderzoekbureaus TNO en Panteia hebben bij de totstandkoming samengewerkt met een team van deskundigen uit de technieksector. Uitgebreide trendanalyses, tientallen expertinterviews en zes klankbordsessies met ruim 150 deskundigen van organisaties binnen en buiten de sector vormen de basis voor het rapport. Met regelmatige toekomstverkenningen wil de technieksector een leidraad en inspiratie bieden voor de eigen ondernemers, maar ook voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, opdrachtgevers en partners.

Beursvloer InfraTech

Digitale infra

Meteen al op de eerste dag van Nederlands grootste en belangrijkste platform voor de infrasector, InfraTech 2023, op dinsdag 17 januari, gaat Van der Krogt dieper in op CONNECT2030 en dan specifiek op de toekomst van de infrastructuur in Nederland. Want ook hier gelden enorme uitdagingen: zo ongeveer het complete arsenaal aan kunstwerken is aan renovatie of vervanging toe. Het aantal files neemt toe, terwijl plannen voor uitbreiding van het wegennet stuk voor stuk vastlopen op strengere regels omtrent stikstofemissie en PFAS. Desondanks presenteerde het kabinet onlangs een miljardenpakket aan nieuwe infrastructuur. Maar wie moet dat allemaal gaan uitvoeren? Nu al kampen grote aannemers met enorme personeelstekorten en moeten werknemers uit Oost-Europese EU-landen worden ingevlogen om grote infrastructurele werken te kunnen bouwen. Dus ook de infrabranche ontkomt er niet aan dat verdere digitalisering, standaardisering, industrialisering worden doorontwikkeld. Tegelijkertijd moet de complete economie – dus ook de infra – in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Dat vraagt nogal wat van technisch geschoolden.

In het rapport wordt om die reden gesproken over ‘omdenken’ in de werving en selectie. Het gaat erom welke competenties mensen moeten hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen of de inspecties uit te voeren. Wanneer daar ook de vacatureteksten naar toe worden geschreven, spreek je een heel andere doelgroep aan. “Je vist in een andere vijver, misschien wel die van de evenementenbranche of de automotive industrie.”

Beursvloer InfraTech

Eiland

Met CONNECT2030 wil de technieksector een leidraad en inspiratie bieden voor ondernemers en politici, het onderwijsveld en de wetenschap. “Agenderen en inspireren”, noemt Jacques van der Krogt dat. Hij benadrukt dat het rapport niet alleen voor de technieksector van belang is, maar ook voor andere bedrijfstakken én voor de overheid. “We gaan tijdens InfraTech 2023 graag in gesprek met stakeholders en partners. De uitdagingen oppakken en organiseren is iets dat we samen moeten doen. We leven nu eenmaal niet op een eiland.”

Naast het overkoepelende thema toekomstbestendigheid identificeert CONNECT2030 vijf thema’s die de grootste impact hebben op de technieksector en haar rol binnen Nederland, op weg naar 2030. De drie thema’s ‘Overal en altijd energie’; ‘Gezond, schoon en veilig’ en ‘Circulaire wereld’ kunnen worden beschouwd als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. De thema’s ‘Volwassen digitalisering’ en ‘Human capital’ zijn cruciaal als basis voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering binnen de technieksector. Niet voor niets zijn dat ook de belangrijkste thema’s tijdens InfraTech 2023. Dinsdag 17 januari belooft alleen al om die reden een belangwekkende dag te worden.

Beursvloer InfraTech

InfraTech 2023 vindt plaats van 17 tot en met 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. Bekijk het volledige kennisprogramma per dag, de exposantenlijst en de actuele plattegrond op: www.infratech.nl .

QR-code registratie InfraTechRegistreer nu voor een gratis bezoek aan InfraTech 2023 door de QR-code te scannen!

 

InfraTech 2023
www.infratech.nl