Ontwikkeling waterstofnetwerk op Noordzee

Artikel delen

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie is voornemens om Gasunie aan te wijzen om een waterstofnetwerk te ontwikkelen op de Noordzee. Dat heeft hij op 2 december 2022 aan de Tweede Kamer laten weten. Waterstof op zee, waarbij waterstof met behulp van windenergie wordt geproduceerd en via waterstofleidingen vanaf de Noordzee aan land wordt gebracht, gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie.

Waterstofnetwerk op zee

Nederland is uniek gepositioneerd om windenergie op zee grootschalig en efficiënt te realiseren. Windenergie op zee draagt bij aan een duurzame en betaalbare energievoorziening en zal sterk en snel doorgroeien. Het maakt Nederland en Europa bovendien minder afhankelijk van energie uit andere landen. Bij de verdere doorgroei van windenergie op zee na 2030 verwacht het kabinet dat naast elektriciteit er ook waterstof op de Noordzee geproduceerd zal worden. Hiervoor is een waterstofinfrastructuur nodig.

Han Fennema, bestuursvoorzitter en CEO Gasunie: “Wij zijn blij dat het kabinet met dit voornemen de vitale rol van waterstof op zee voor het toekomstige energiesysteem onderstreept. Gasunie staat klaar om, in navolging van het nationale waterstofnetwerk op land, aan de slag te gaan om in goede samenwerking met andere partners een waterstofnetwerk op de Noordzee te ontwikkelen en realiseren dat goed is aangesloten op ons landelijke waterstofnetwerk. We zullen daarbij nadrukkelijk bekijken op welke manier de bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee hergebruikt kan worden.”

Bij waterstof op zee wordt van de geproduceerde windenergie meteen waterstof gemaakt die via buisleidingen naar wal gaat. Zo’n buisleiding kan veel energie transporteren waardoor je met één leiding energie van verschillende plekken op zee kunt verzamelen en naar land kunt brengen. Mogelijk dat een deel van de bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee, net als het waterstofnetwerk op land, hiervoor kan worden hergebruikt als deze tijdig beschikbaar is.

Esbjerg-verklaring

Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Bijvoorbeeld in de verduurzaming van industrie en zwaar transport. Maar ook als grondstof in de chemie. Bovendien maakt de waterstofinfrastructuur verbindingen met het buitenland mogelijk en zorgt het met de grootschalige opslagmogelijkheden voor extra flexibiliteit in onze groene energievoorziening. De Noordzee is voor die waterstofontwikkeling erg belangrijk, ook internationaal. Afgelopen zomer ondertekende Nederland met Denemarken, Duitsland en België de Esbjerg-verklaring waarin zij afspraken de Noordzee als ‘groene energiecentrale’ te ontwikkelen. In 2030 willen ze 65 gigawatt wind op zee produceren, waarvan 20 gigawatt bestemd is voor het maken van groene waterstof.